10:00 - turututu turututu turututu TURUTUTU TURUTUTU TURUTUTU 10:01 - krmh... hmrpičkumaterinu... šta je ovo DESET jao crni Milorade opet si pomešao alarm za faks i alarm za Bajagin rođendan,…

- Ajmo ko će prvi. Vaš indeks, kolega. - Evo ga. - O pa vi ste iz Bosne, kolega. Kako je u... Kotor Varoši? Molim vas, to je u Crnoj…