Odgledah neki dan dobru fucu na Sportklubu. Nedelja bila. Bude toga nedeljom. A onda jednu očajnu. Jebi mu mater, mor'o sam kad nemam daljinski da prebacim. Rokn'o ga od zid…