Marketing


Tarzanija.com je online magazin koji je zahvaljujući specifičnom humoru, aktuelnim temama i originalnom nastupu u rekordno kratkom roku postao jedan od najpopularnijih srpskih web sajtova.

Pristupom kakav je moguć samo na internetu, ponudivši sadržaje kakve do sada domaća publika nije imala prilike da iskusi na srpskom jeziku, magazin Tarzanija.com je za svega nekoliko meseci, od jula 2011, privukao stotine hiljada posetilaca iz Srbije i okolnih zemalja i postao svojevrstan domaći web fenomen.

Sada i vi imate priliku da se direktno obratite stalno rastućem broju posetilaca Tarzanija.com kroz našu oglasnu ponudu!

Kontaktirajte nas radi više detalja na radomir@tarzanija.com