Tarzanija prave intervjue radi retko, a kad se već odlučimo za nekog taj mora da valja, kao gosn Popara na primer. Istoj ligi pripada i duo iz emisije Marka Žvaka.…