Nekoliko primera iz naše svakodnevice: - Ja da sam neka vlast, ja bih vratio obaveznu vojsku. -  FAŠISTO! - Šta ova deca sede i piju pivo i dernjaju se ispred…