Dovoljnim ulaganjem u marketing ljude možete ubediti da kupe ono što im ne treba, i ono što nisu zaista ni želeli. Kada je marketing toliko agresivan da prelazi u ispiranje…

Od kada je sveta i veka one imaju samo jedan cilj – da nas zavrnu i izmanipulišu, ili političkim rečnikom – da naruše naš integritet uspostavljajući autokratiju nad našim životom.…