Za razliku od gada nedelje, koji je poprilično konstantna kategorija zahvaljujući našoj političkoj sceni pre svega, nedelja u kojoj se bira car će biti malo duža od sedam dana. Konkretno…