10:00 - turututu turututu turututu TURUTUTU TURUTUTU TURUTUTU 10:01 - krmh... hmrpičkumaterinu... šta je ovo DESET jao crni Milorade opet si pomešao alarm za faks i alarm za Bajagin rođendan,…