Biti semeni točitelj i arhimandrit mužjaštva u fenteziju nije toliko teško: čoveku ili humanoidnom biću uglavnom treba veliki mač ili velika sekira, kao i jasna želja da ih upotrebi na…