Naši bliski preci, pre svega ćale i deda, bili su izuzuetni ljudi. Do škole 12 kilometara peške uzbrdo, nazad još 12, opet uzbrdo, pratili su uživo gospodu fudbalske igre kakva…