Nakon nekoliko šturih vesti o dolasku Ubera u Srbiju, a iz kojih se jedino može zaključiti da ni novinari nemaju baš jasnu predstavu o čemu se radi, rešili smo da…

- Taksi, taksi! - Opaa, stranac HELOU VELKOM TU BELGREJD AR JU AZIL? - Molim? Ne, pogrešili ste, pričam ja srpski. - Aaa, naš si, pu majku mu šta vičeš…