Vređanje je kao lov - uvek je zanimljivije kada je objekat zaštićena grupa. Što je zaštićena grupa osetljivija, lakše ju je uvrediti. Što je osetljiva grupa veća, zabavnije ju je…