Izvršio sam opsežno istraživanje tokom kog sam izričito zahtevao od preko 20 mlađih žena prijatne spoljašnjosti da mi kažu sve o svojim seksualnim fantazijama. Zbog mog nadljudskog šarma, zmijskog tela…