Kada se ljudi danas žale na vlastodržačku kliku u Srbiji, dominantno je fokusiranje na nedostatak duhovnih, moralnih vrlina i obzira. Da pojednostavimo, ističe se da su političari govna i ljudska…

Kada neko prozbori reč “legija” retki su oni koji će istog trenutka pomisliti na bivšeg legionara, danas stalnog i slavnog stanovnika KPZ Zabela. Uglavnom se svima pali slideshow mentalnih slika…