Francuzi kao da konačno shvataju. Dodatak igrača iz bivših kolonija može biti koristan, ali samo ako je dodatak. Sa 8 daljih rođaka Betonligara Misdongarda u prvih 11 nećeš dalje od…