Ja ne volim goste. Izreku Svakog gosta tri dana dosta mora da je smislila Majka Tereza ili neki savršeni flegmatik. Jer gostiju je obično tri minuta dosta. Jedini moji rado viđeni gosti…