Civilizacija nam je donela sijaset hvale vrednih dostignuća poput točka, truleks krpe ili mogućnosti da neograničeno serendamo lupajući po tastaturama. Istovremeno, civilizacija je sabijala našu prirodu i sklanjala biološke potrebe…

Pre neki dan zateknem kolegu kako izlazi iz WC-a u zaboravljenom krilu zgrade kojim cipela generalnog direktora kročila nije, u hodniku sa nekoliko kancelarija nastanjenih frigidnim brkatim radnicama računovodstva koje…