Ako ovo čitaš, verovatno ili živiš na Balkanu ili bar vućeš korene iz Bureta baruta (govnarska vlada kraljevine Švecke je odbila da finansira prevođenje naših genijalnosti pa su tako ostali…