Naši stari kažu "o mrtvima sve najbolje" i "nije lepo smejati se tuđoj nesreći". Ipak, naši stari kažu i "ko umije njemu dvije", "plači plači, manje ćeš pišati", "de pogledaj…