Svirka Osvajača u Čenti, sedam piva pliva po unutrašnjosti organizma, šesnaestogodišnjakinja iz Debeljače bi poslednji dah da ti da, a kroz svu tu romantičnu idilu, Čipi srpski Dikinson zapravo zavija…

- Dobar dan, izvolite. - Imate žuto? - Kako molim? - Treba mi žuta boja. - Aha, evo pogledajte na ovoj polici šta vam treba. - Sve. - Šta vam…