* ... čim sam te srelaa odmah sam znaalaa da bih za tebee i život daalaa...* Jutro je već svanulo i u magacinu je bilo živo. Radnici, neometeni teškim vonjem…

Svirka Osvajača u Čenti, sedam piva pliva po unutrašnjosti organizma, šesnaestogodišnjakinja iz Debeljače bi poslednji dah da ti da, a kroz svu tu romantičnu idilu, Čipi srpski Dikinson zapravo zavija…

Ono što čini da u borbi polova, tas na vagi pretegne u korist žena kao jačeg pola je njihova mudrost da načine muškarca moronom. Skil pod nazivom manipulativnost je stvoren…

- Slušaj, gubili su kod mene u taksiju i pare i isprave i garderobu i telefone, bogami i kontrolu bešike... Ali nadu niko nije gubio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bio je tek početak…