U raznim medijima smo imali priliku da vidimo kakva je atmosfera povodom dugo iščekivanog smaka sveta bila zastupljena od Južne Amerike preko francuskog Bigaraša pa sve do sada globalno poznate…

Pošte nije bilo poslednjih meseci, možda celu godinu. A ipak je danas – ili noćas, ko će ga znati – Mika Rumponen na krilu držao čitav dosije, hrestomatiju koju je…