Noćas je u kraju u kom sam odrastao bila neobično lepa noć. Kako je moj prvi impuls kada noći počnu sve češće da prelaze dvadeset stepeni impuls potrage za slaboalkoholnim…