Na filmu i u tvojim sećanjima iz ranog detinjstva savršene porodice i savršene familije postoje. Ujak i tetka tutkaju kema i crvene u džep od pantalona koje ti je poklonila strina,…