Naši bliski preci su izuzetni ljudi. I to onako đuture, generacijski. Recimo ćale koji uglavnom pred televizorom mrsi muda u potkošulji, navrće bešiku apatinca, i svakodnevno sahranjuje ambicije u piksli,…