Širom literature, što u klasičnom obliku što na internetu, možemo naići na more materijala o ratovima, genocidima, velikim bolestima. Glad kao način za masovno umiranje, poprilično je potcenjena tema. O…

Nemaš posao? Ne vidiš baš neku perspektivu da ga nađeš, čak i ako jednom najzad procediš sebe kroz taj fakultet? A i ako imaš radno mesto, to je šank u…