Iako je aršin kao mera za dužinu izumro još krajem 19. veka, uz pridev „dvostruki“ živi i dan danas. Na primer, dvostruki aršin je kad obezbeđenje neće da te pusti…