Pre neki dan je gospođa Ruža iz jednog naselja na periferiji Beograda (o ovom događaju bi trebalo, da je ikakve pravde i sile boga, da se piše naširoko i nadugačko)…

Pošte nije bilo poslednjih meseci, možda celu godinu. A ipak je danas – ili noćas, ko će ga znati – Mika Rumponen na krilu držao čitav dosije, hrestomatiju koju je…