Svestan činjenice da zbog naslova, koliko danas, može da mi stigne nepristojna ponuda Kurira za poziciju novinara u rubrici „Ko je koga jebo pimpekom u vadžajnu“ ili da mi lično…