Alkohol predstavlja temelj na kome je izgrađen čitav današnji sistem zabave koji uključuje socijalizaciju. Sa alkoholom su sve te prigode/nepogode jednostavno lakše i lepše. U društvu u kojem će se…