- Taksi, taksi! - Opaa, stranac HELOU VELKOM TU BELGREJD AR JU AZIL? - Molim? Ne, pogrešili ste, pričam ja srpski. - Aaa, naš si, pu majku mu šta vičeš…