Biti semeni točitelj i arhimandrit mužjaštva u fenteziju nije toliko teško: čoveku ili humanoidnom biću uglavnom treba veliki mač ili velika sekira, kao i jasna želja da ih upotrebi na…

Diplomci Fakulteta političkih nauka imaju uglavnom tri opcije da nađu posao u struci: 1) Da budu spremni na ogromnu količinu sranja i platu od 22.000 novih dinara za celodnevno rintanje…