Unutar našeg društva postoje jasno definisani standardi prihvatljivog ili poželjnog ponašanja. Ljude koji piju nazivamo pijandurama, drogirante narkomanima, dok su sebični, osioni i nametljivi oslovljavani kao kabadahije ili đubrad. U…