Za muziku se religiozno vežeš onda kad stupiš u doba kad misliš da si jako pametan da možeš sve kroz nju da promatraš a zapravo si i dalje veliki mulac…

Jedno vreme radio sam kao profesor u srednjoj školi.  Tog 27. Januara, naravno, nastave nije bilo, međutim đacima je naloženo da dođu, da imaju jedan čas o značaju Sv. Save,…