Balkan. Jebeno mesto. Ako si Taj i Taj onda ne možeš da budeš Ovde, jer ovde obitavaju Ovi i Ovi.  Ovde si Pogrešan, pogrešno razmisljaš, pogrešno veruješ.  Ne možeš da…

Mi imamo to, tu stvar u gaćama, i vaš problem je što mislite da znate sve o toj stvari, pa samim tim i o nama. Falusnog oblika, ponosnih četrnaest santimetara…

Sigurno ti je nekad kroz glavu prošlo "štaja radim sa svoim životom, napolju je čitav svjet". Tačno, jeste. Ali akcenat je na prošlo - ušlo u glavu i izašlo, pa…

Seti se ribe na koju si se maksimalno ložio. Da li je to bilo u vreme srednje škole, doba duge kose i Kreator majica, da li je to konkretno bila…