Louis CK kaže o drogama sledeću stvar: ’’I never do drugs. Never. But when I DO... They’re soooo much better’’. Tako i većina ljudi koje poznajemo. Uglavnom su verni. Zato…

Zlo doba došlo, nema više kao nekad da nazuješ cipele na špic, napršćeš kolonjsku vodu po sebi, izađeš u grad uveče u sedam i prilaziš redom ženskinjama i iskaš od…

Nikad ne treba biti ljubomoran ali neka pravila moraju da se znaju: optimalan i jedini broj muških prijatelja koji riba može da ima je NULA. Eventualno, ako je lik derpe,…