STRIP: STAMENKO I MLOHAVKO 10

Stari Grci su govorili da je čvrstina odlika tela koliko i duha i da nema čvrste erekcije bez 100 kila iz benča i pozitivnog stava koji se može opisati sa “bože, koji sam Zevs teretane, jebo bih samog sebe”. Stamenko, kao pravi epikurejaci i filozof iz teretane zna da je ovo istina i želi da prenese tu lekciju svima kojima je potreba, na najdirektniji mogući način.

klik za veću verziju stripa